06-24218767

Kantoor Adres

 

Circusplein 72,

1033 ZH Amsterdam.

Massages & Facials

 

UITSLUITEND OP AFSPRAAK

AAN HUIS of BIJ BEDRIJVEN

 

06-24218767

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voorwaarden V for wellness

Om de massage zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden.

Als u een afspraak voor een massage met mij maakt, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 

 

1. Voor een eerste massage/behandeling zal ik kort een aantal vragen stellen als kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren     en aan de hand hiervan stellen we vast of en welk behandelplan wordt opgesteld.

2. Voor en na elke massage/behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de massage/behandeling ervaren is.

3. Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw     toestemming aan derden verstrekt.

4. Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u     gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.

5. De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de     massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.

6. Ik ben niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant.

7. Vriendelijk wordt verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de massage.

8. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde     afspraken worden aan u door berekend.

9. U kunt van mij verwachten dat hygiëne belangrijk is, ik verwacht dat van de klant ook.

10. Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie.

11. Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.

12. Betaling geschiedt contant direct na de massage.

13. Massage-keuzekaarten zijn persoongebonden.